FirstParagraph

Shape.FirstParagraph property

Får första stycket i formen.

public Paragraph FirstParagraph { get; }

Exempel

Visar hur man skapar och formaterar en textruta.

Document doc = new Document();

// Skapa en flytande textruta.
Shape textBox = new Shape(doc, ShapeType.TextBox);
textBox.WrapType = WrapType.None;
textBox.Height = 50;
textBox.Width = 200;

// Ställ in den horisontella och vertikala justeringen av texten inuti formen.
textBox.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
textBox.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;

// Lägg till ett stycke i textrutan och lägg till en serie text som textrutan kommer att visa.
textBox.AppendChild(new Paragraph(doc));
Paragraph para = textBox.FirstParagraph;
para.ParagraphFormat.Alignment = ParagraphAlignment.Center;
Run run = new Run(doc);
run.Text = "Hello world!";
para.AppendChild(run);

doc.FirstSection.Body.FirstParagraph.AppendChild(textBox);

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.CreateTextBox.docx");

Se även