HorizontalRuleFormat

Shape.HorizontalRuleFormat property

Ger tillgång till egenskaperna för den horisontella regelformen. För en form som inte är en horisontell regel, returnerar null.

public HorizontalRuleFormat HorizontalRuleFormat { get; }

Exempel

Visar hur man infogar en horisontell regelform och anpassar dess formatering.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
Shape shape = builder.InsertHorizontalRule();

HorizontalRuleFormat horizontalRuleFormat = shape.HorizontalRuleFormat;
horizontalRuleFormat.Alignment = HorizontalRuleAlignment.Center;
horizontalRuleFormat.WidthPercent = 70;
horizontalRuleFormat.Height = 3;
horizontalRuleFormat.Color = Color.Blue;
horizontalRuleFormat.NoShade = true;

Assert.True(shape.IsHorizontalRule);
Assert.True(shape.HorizontalRuleFormat.NoShade);

Se även