ShapeLineStyle

ShapeLineStyle enumeration

Anger den sammansatta linjestilen för enShape .

public enum ShapeLineStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Single 0 Enkel linje.
Double 1 Dubbla linjer med samma bredd.
ThickThin 2 Dubbla linjer, en tjock, en tunn.
ThinThick 3 Dubbla linjer, en tunn, en tjock.
Triple 4 Tre linjer, tunn, tjock, tunn.
Default 0 Standardvärdet ärSingle .

Exempel

Visar hur man ändrar slagegenskaper.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 100,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 100, 200, 200, WrapType.None);

// Grundformer, som rektangeln, har två synliga delar.
// 1 - Fyllningen, som gäller området inom konturen av formen:
shape.Fill.ForeColor = Color.White;

// 2 - Stroget, som markerar konturen av formen:
// Ändra olika egenskaper för denna forms streck.
Stroke stroke = shape.Stroke;
stroke.On = true;
stroke.Weight = 5;
stroke.Color = Color.Red;
stroke.DashStyle = DashStyle.ShortDashDotDot;
stroke.JoinStyle = JoinStyle.Miter;
stroke.EndCap = EndCap.Square;
stroke.LineStyle = ShapeLineStyle.Triple;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.Stroke.docx");

Se även