ShapeLineStyle

ShapeLineStyle enumeration

Anger den sammansatta linjestilen för enShape .

public enum ShapeLineStyle

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Single0Enkel linje.
Double1Dubbla linjer med samma bredd.
ThickThin2Dubbla linjer, en tjock, en tunn.
ThinThick3Dubbla linjer, en tunn, en tjock.
Triple4Tre linjer, tunn, tjock, tunn.
Default0Standardvärdet ärSingle .

Exempel

Visar hur man ändrar slagegenskaper.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, RelativeHorizontalPosition.LeftMargin, 100,
    RelativeVerticalPosition.TopMargin, 100, 200, 200, WrapType.None);

// Grundformer, som rektangeln, har två synliga delar.
// 1 - Fyllningen, som gäller området inom konturen av formen:
shape.Fill.ForeColor = Color.White;

// 2 - Stroget, som markerar konturen av formen:
// Ändra olika egenskaper för denna forms streck.
Stroke stroke = shape.Stroke;
stroke.On = true;
stroke.Weight = 5;
stroke.Color = Color.Red;
stroke.DashStyle = DashStyle.ShortDashDotDot;
stroke.JoinStyle = JoinStyle.Miter;
stroke.EndCap = EndCap.Square;
stroke.LineStyle = ShapeLineStyle.Triple;
stroke.Fill.TwoColorGradient(Color.Red, Color.Blue, GradientStyle.Vertical, GradientVariant.Variant1);

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.Stroke.docx");

Se även