ShapeMarkupLanguage

ShapeMarkupLanguage enumeration

Anger märkningsspråk som används för formen.

public enum ShapeMarkupLanguage : byte

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Dml0Drawing Markup Language används för att definiera formen.
Vml1Vector Markup Language används för att definiera formen.

Exempel

Visar hur man ställer in en OOXML-efterlevnadsspecifikation för ett sparat dokument att följa.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Om vi konfigurerar kompatibilitetsalternativ för att följa Microsoft Word 2003,
// att infoga en bild kommer att definiera dess form med VML.
doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2003);
builder.InsertImage(ImageDir + "Transparent background logo.png");

Assert.AreEqual(ShapeMarkupLanguage.Vml, ((Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true)).MarkupLanguage);

// OOXML-standarden "ISO/IEC 29500:2008" stöder inte VML-former.
// Om vi ställer in egenskapen "Compliance" för SaveOptions-objektet till "OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict",
 // alla dokument vi sparar när vi skickar detta objekt måste följa den standarden.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions
{
    Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict,
    SaveFormat = SaveFormat.Docx
};

doc.Save(ArtifactsDir + "OoxmlSaveOptions.Iso29500Strict.docx", saveOptions);

// Vårt sparade dokument definierar formen med DML för att följa OOXML-standarden "ISO/IEC 29500:2008".
doc = new Document(ArtifactsDir + "OoxmlSaveOptions.Iso29500Strict.docx");

Assert.AreEqual(ShapeMarkupLanguage.Dml, ((Shape)doc.GetChild(NodeType.Shape, 0, true)).MarkupLanguage);

Se även