BreakForwardLink

Bryter länken till nästa TextBox.

public void BreakForwardLink()

Anmärkningar

BreakForwardLink() bryter inte alla andra länkar i den aktuella sekvensen av former. Till exempel: 1-2-3-4-sekvensen och BreakForwardLink vid den 2:a textrutan kommer att skapa två sekvenser 1-2, 3-4.

Exempel

Visar hur man länkar textrutor.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape textBoxShape1 = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 100, 100);
TextBox textBox1 = textBoxShape1.TextBox;
builder.Writeln();

Shape textBoxShape2 = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 100, 100);
TextBox textBox2 = textBoxShape2.TextBox;
builder.Writeln();

Shape textBoxShape3 = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 100, 100);
TextBox textBox3 = textBoxShape3.TextBox;
builder.Writeln();

Shape textBoxShape4 = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 100, 100);
TextBox textBox4 = textBoxShape4.TextBox;

// Skapa länkar mellan några av textrutorna.
if (textBox1.IsValidLinkTarget(textBox2))
  textBox1.Next = textBox2;

if (textBox2.IsValidLinkTarget(textBox3))
  textBox2.Next = textBox3;

// Endast en tom textruta kan ha en länk.
Assert.True(textBox3.IsValidLinkTarget(textBox4));

builder.MoveTo(textBoxShape4.LastParagraph);
builder.Write("Hello world!");

Assert.False(textBox3.IsValidLinkTarget(textBox4));

if (textBox1.Next != null && textBox1.Previous == null)
  Console.WriteLine("This TextBox is the head of the sequence");

if (textBox2.Next != null && textBox2.Previous != null)
  Console.WriteLine("This TextBox is the middle of the sequence");

if (textBox3.Next == null && textBox3.Previous != null)
{
  Console.WriteLine("This TextBox is the tail of the sequence");

  // Bryt framåtlänken mellan textBox2 och textBox3 och verifiera sedan att de inte längre är länkade.
  textBox3.Previous.BreakForwardLink();

  Assert.IsTrue(textBox2.Next == null);
  Assert.IsTrue(textBox3.Previous == null);
}

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.CreateLinkBetweenTextBoxes.docx");

Se även