InternalMarginTop

TextBox.InternalMarginTop property

Anger den inre övre marginalen i punkter för en form.

public double InternalMarginTop { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet är 1/20 tum.

Exempel

Visar hur man ställer in interna marginaler för en textruta.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en annan textruta med specifika marginaler.
Shape textBoxShape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 100, 100);
TextBox textBox = textBoxShape.TextBox;
textBox.InternalMarginTop = 15;
textBox.InternalMarginBottom = 15;
textBox.InternalMarginLeft = 15;
textBox.InternalMarginRight = 15;

builder.MoveTo(textBoxShape.LastParagraph);
builder.Write("Text placed according to textbox margins.");

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextBoxMargins.docx");

Se även