LayoutFlow

TextBox.LayoutFlow property

Bestämmer flödet av textlayouten i en form.

public LayoutFlow LayoutFlow { get; set; }

Anmärkningar

Standardvärdet ärHorizontal.

Exempel

Visar hur man ställer in orienteringen för text inuti en textruta.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape textBoxShape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 150, 100);
TextBox textBox = textBoxShape.TextBox;

// Flytta dokumentbyggaren till inuti TextBox och lägg till text.
builder.MoveTo(textBoxShape.LastParagraph);
builder.Writeln("Hello world!");
builder.Write("Hello again!");

// Ställ in egenskapen "LayoutFlow" för att ställa in en orientering för textinnehållet i denna textruta.
textBox.LayoutFlow = layoutFlow;

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextBoxLayoutFlow.docx");

Se även