TextBoxAnchor

TextBoxAnchor enumeration

Anger värden som används för vertikal justering av formtext.

public enum TextBoxAnchor

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Top 0 Texten är anpassad till toppen av textrutan.
Middle 1 Texten är justerad mot mitten av textrutan.
Bottom 2 Texten är justerad längst ner i textrutan.
TopCentered 3 Text justeras till toppen centrerad i textrutan.
MiddleCentered 4 Text justeras till mitten av textrutan.
BottomCentered 5 Texten är justerad längst ned i mitten av textrutan.
TopBaseline 6 Text justeras till den övre baslinjen i textrutan.
BottomBaseline 7 Text är justerad till den nedre baslinjen i textrutan.
TopCenteredBaseline 8 Text justeras till den övre centrerade baslinjen i textrutan.
BottomCenteredBaseline 9 Text är justerad mot den nedre centrerade baslinjen i textrutan.

Exempel

Visar hur man vertikalt justerar textinnehållet i en textruta.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 200, 200);

// Ställ in egenskapen "VerticalAnchor" till "TextBoxAnchor.Top" till
// justera texten i denna textruta med formens övre sida.
// Ställ in egenskapen "VerticalAnchor" till "TextBoxAnchor.Middle" till
// justera texten i denna textruta till mitten av formen.
// Ställ in egenskapen "VerticalAnchor" till "TextBoxAnchor.Bottom" till
// justera texten i den här textrutan till botten av formen.
shape.TextBox.VerticalAnchor = verticalAnchor;

builder.MoveTo(shape.FirstParagraph);
builder.Write("Hello world!");

// Den vertikala justeringen av text inuti textrutor är tillgänglig från Microsoft Word 2007 och framåt.
doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2007);
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.VerticalAnchor.docx");

Se även