TextBoxAnchor

TextBoxAnchor enumeration

Anger värden som används för vertikal justering av formtext.

public enum TextBoxAnchor

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Top0Texten är anpassad till toppen av textrutan.
Middle1Texten är justerad mot mitten av textrutan.
Bottom2Texten är justerad längst ner i textrutan.
TopCentered3Text justeras till toppen centrerad i textrutan.
MiddleCentered4Text justeras till mitten av textrutan.
BottomCentered5Texten är justerad längst ned i mitten av textrutan.
TopBaseline6Text justeras till den övre baslinjen i textrutan.
BottomBaseline7Text är justerad till den nedre baslinjen i textrutan.
TopCenteredBaseline8Text justeras till den övre centrerade baslinjen i textrutan.
BottomCenteredBaseline9Text är justerad mot den nedre centrerade baslinjen i textrutan.

Exempel

Visar hur man vertikalt justerar textinnehållet i en textruta.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 200, 200);

// Ställ in egenskapen "VerticalAnchor" till "TextBoxAnchor.Top" till
// justera texten i denna textruta med formens övre sida.
// Ställ in egenskapen "VerticalAnchor" till "TextBoxAnchor.Middle" till
// justera texten i denna textruta till mitten av formen.
// Ställ in egenskapen "VerticalAnchor" till "TextBoxAnchor.Bottom" till
// justera texten i den här textrutan till botten av formen.
shape.TextBox.VerticalAnchor = verticalAnchor;

builder.MoveTo(shape.FirstParagraph);
builder.Write("Hello world!");

// Den vertikala justeringen av text inuti textrutor är tillgänglig från Microsoft Word 2007 och framåt.
doc.CompatibilityOptions.OptimizeFor(MsWordVersion.Word2007);
doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.VerticalAnchor.docx");

Se även