TextBoxWrapMode

TextBoxWrapMode enumeration

Anger hur text radbryts inuti en form.

public enum TextBoxWrapMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Square0Text slås in i en form.
None2Text lindas inte in i en form.

Exempel

Visar hur man ställer in ett radbrytningsläge för innehållet i en textruta.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape textBoxShape = builder.InsertShape(ShapeType.TextBox, 300, 300);
TextBox textBox = textBoxShape.TextBox;

// Ställ in egenskapen "TextBoxWrapMode" till "TextBoxWrapMode.None" för att öka textrutans bredd
// för att rymma text, om den är tillräckligt stor.
// Ställ in egenskapen "TextBoxWrapMode" till "TextBoxWrapMode.Square" till
// linda all text inuti textrutan, bevara dess dimensioner.
textBox.TextBoxWrapMode = textBoxWrapMode;

builder.MoveTo(textBoxShape.LastParagraph);
builder.Font.Size = 32;
builder.Write("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.");

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextBoxContentsWrapMode.docx");

Se även