TextureAlignment

TextureAlignment enumeration

Anger justeringen för plattsättningen av texturfyllningen.

public enum TextureAlignment

Värderingar

namn Värde Beskrivning
TopLeft 0 Texturjustering upptill till vänster.
Top 1 Toppstrukturjustering.
TopRight 2 Texturjustering upptill till höger.
Left 3 Vänster texturjustering.
Center 4 Centrera texturjustering.
Right 5 Höger texturjustering.
BottomLeft 6 Texturjustering längst ned till vänster.
Bottom 7 Bottenstrukturjustering.
BottomRight 8 Texturjustering längst ned till höger.
None 9 Ingen texturjustering.

Exempel

Visar hur man fyller och kakelar strukturen inuti formen.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, 80, 80);

// Tillämpa texturjustering på formfyllningen.
shape.Fill.PresetTextured(PresetTexture.Canvas);
shape.Fill.TextureAlignment = TextureAlignment.TopRight;

// Använd efterlevnadsalternativet för att definiera formen med DML om du vill få "TextureAlignment"
// egenskap efter att dokumentet har sparats.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions { Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict };

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextureFill.docx", saveOptions);

Se även