TextureAlignment

TextureAlignment enumeration

Anger justeringen för plattsättningen av texturfyllningen.

public enum TextureAlignment

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
TopLeft0Texturjustering upptill till vänster.
Top1Toppstrukturjustering.
TopRight2Texturjustering upptill till höger.
Left3Vänster texturjustering.
Center4Centrera texturjustering.
Right5Höger texturjustering.
BottomLeft6Texturjustering längst ned till vänster.
Bottom7Bottenstrukturjustering.
BottomRight8Texturjustering längst ned till höger.
None9Ingen texturjustering.

Exempel

Visar hur man fyller och kakelar strukturen inuti formen.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Shape shape = builder.InsertShape(ShapeType.Rectangle, 80, 80);

// Tillämpa texturjustering på formfyllningen.
shape.Fill.PresetTextured(PresetTexture.Canvas);
shape.Fill.TextureAlignment = TextureAlignment.TopRight;

// Använd efterlevnadsalternativet för att definiera formen med DML om du vill få "TextureAlignment"
// egenskap efter att dokumentet har sparats.
OoxmlSaveOptions saveOptions = new OoxmlSaveOptions { Compliance = OoxmlCompliance.Iso29500_2008_Strict };

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.TextureFill.docx", saveOptions);

Se även