WrapSide

WrapSide enumeration

Anger vilka sidor av formen eller bilden som texten lindas runt.

public enum WrapSide

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Both 0 Dokumenttexten radbryts på båda sidor av formen.
Left 1 Dokumenttexten radbryts endast på vänster sida av formen. Det finns ett textfritt område till höger om formen.
Right 2 Dokumenttexten radbryts endast på höger sida av formen. Det finns ett textfritt område på vänster sida av formen.
Largest 3 Dokumenttexten radbryts på den sida av formen som är längst bort från sidmarginalen, vilket lämnar textfritt område på den andra sidan av formen.
Default 0 Standardvärdet ärBoth .

Exempel

Visar hur man ersätter alla textruteformer med bildformer.

Document doc = new Document(MyDir + "Textboxes in drawing canvas.docx");

Shape[] shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

Assert.AreEqual(3, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.TextBox));
Assert.AreEqual(1, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.Image));

foreach (Shape shape in shapes)
{
  if (shape.ShapeType == ShapeType.TextBox)
  {
    Shape replacementShape = new Shape(doc, ShapeType.Image);
    replacementShape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");
    replacementShape.Left = shape.Left;
    replacementShape.Top = shape.Top;
    replacementShape.Width = shape.Width;
    replacementShape.Height = shape.Height;
    replacementShape.RelativeHorizontalPosition = shape.RelativeHorizontalPosition;
    replacementShape.RelativeVerticalPosition = shape.RelativeVerticalPosition;
    replacementShape.HorizontalAlignment = shape.HorizontalAlignment;
    replacementShape.VerticalAlignment = shape.VerticalAlignment;
    replacementShape.WrapType = shape.WrapType;
    replacementShape.WrapSide = shape.WrapSide;

    shape.ParentNode.InsertAfter(replacementShape, shape);
    shape.Remove();
  }
}

shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

Assert.AreEqual(0, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.TextBox));
Assert.AreEqual(4, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.Image));

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.ReplaceTextboxesWithImages.docx");

Se även