WrapSide

WrapSide enumeration

Anger vilka sidor av formen eller bilden som texten lindas runt.

public enum WrapSide

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Both0Dokumenttexten radbryts på båda sidor av formen.
Left1Dokumenttexten radbryts endast på vänster sida av formen. Det finns ett textfritt område till höger om formen.
Right2Dokumenttexten radbryts endast på höger sida av formen. Det finns ett textfritt område på vänster sida av formen.
Largest3Dokumenttexten radbryts på den sida av formen som är längst bort från sidmarginalen, vilket lämnar textfritt område på den andra sidan av formen.
Default0Standardvärdet ärBoth .

Exempel

Visar hur man ersätter alla textruteformer med bildformer.

Document doc = new Document(MyDir + "Textboxes in drawing canvas.docx");

Shape[] shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

Assert.AreEqual(3, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.TextBox));
Assert.AreEqual(1, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.Image));

foreach (Shape shape in shapes)
{
  if (shape.ShapeType == ShapeType.TextBox)
  {
    Shape replacementShape = new Shape(doc, ShapeType.Image);
    replacementShape.ImageData.SetImage(ImageDir + "Logo.jpg");
    replacementShape.Left = shape.Left;
    replacementShape.Top = shape.Top;
    replacementShape.Width = shape.Width;
    replacementShape.Height = shape.Height;
    replacementShape.RelativeHorizontalPosition = shape.RelativeHorizontalPosition;
    replacementShape.RelativeVerticalPosition = shape.RelativeVerticalPosition;
    replacementShape.HorizontalAlignment = shape.HorizontalAlignment;
    replacementShape.VerticalAlignment = shape.VerticalAlignment;
    replacementShape.WrapType = shape.WrapType;
    replacementShape.WrapSide = shape.WrapSide;

    shape.ParentNode.InsertAfter(replacementShape, shape);
    shape.Remove();
  }
}

shapes = doc.GetChildNodes(NodeType.Shape, true).OfType<Shape>().ToArray();

Assert.AreEqual(0, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.TextBox));
Assert.AreEqual(4, shapes.Count(s => s.ShapeType == ShapeType.Image));

doc.Save(ArtifactsDir + "Shape.ReplaceTextboxesWithImages.docx");

Se även