WrapType

WrapType enumeration

Anger hur text lindas runt en form eller bild.

public enum WrapType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 3 Ingen textlindning runt formen. Formen placeras bakom eller framför text.
Inline 0 Formen förblir på samma lager som text och behandlas som ett tecken.
TopBottom 1 Texten stannar överst i formen och startar om på raden under formen.
Square 2 Lindar text runt alla sidor av den fyrkantiga begränsningsrutan för formen.
Tight 4 Lindas tätt runt kanterna på formen, istället för att svepa runt begränsningsrutan.
Through 5 Samma som Tight, men lindas inuti alla delar av formen som är öppna.

Exempel

Visar hur man infogar en flytande bild i mitten av en sida.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en flytande bild som kommer att visas bakom den överlappande texten och justera den mot sidans mitt.
Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
shape.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateFloatingPageCenter.docx");

Visar hur man infogar en bild och använder den som vattenstämpel.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bilden i rubriken så att den syns på varje sida.
Image image = Image.FromFile(ImageDir + "Transparent background logo.png");
builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);
Shape shape = builder.InsertImage(image);
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;

// Placera bilden i mitten av sidan.
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.Left = (builder.PageSetup.PageWidth - shape.Width) / 2;
shape.Top = (builder.PageSetup.PageHeight - shape.Height) / 2;

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertWatermark.docx");

Visar hur man infogar en bild och använder den som vattenstämpel (.NetStandard 2.0).

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bilden i rubriken så att den syns på varje sida.
builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);

using (SKBitmap image = SKBitmap.Decode(ImageDir + "Transparent background logo.png"))
{
  builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);
  Shape shape = builder.InsertImage(image);
  shape.WrapType = WrapType.None;
  shape.BehindText = true;

  // Placera bilden i mitten av sidan.
  shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
  shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
  shape.Left = (builder.PageSetup.PageWidth - shape.Width) / 2;
  shape.Top = (builder.PageSetup.PageHeight - shape.Height) / 2;
}

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertWatermarkNetStandard2.docx");

Se även