WrapType

WrapType enumeration

Anger hur text lindas runt en form eller bild.

public enum WrapType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None3Ingen textlindning runt formen. Formen placeras bakom eller framför text.
Inline0Formen förblir på samma lager som text och behandlas som ett tecken.
TopBottom1Texten stannar överst i formen och startar om på raden under formen.
Square2Lindar text runt alla sidor av den fyrkantiga begränsningsrutan för formen.
Tight4Lindas tätt runt kanterna på formen, istället för att svepa runt begränsningsrutan.
Through5Samma som Tight, men lindas inuti alla delar av formen som är öppna.

Exempel

Visar hur man infogar en flytande bild i mitten av en sida.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga en flytande bild som kommer att visas bakom den överlappande texten och justera den mot sidans mitt.
Shape shape = builder.InsertImage(ImageDir + "Logo.jpg");
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
shape.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;

doc.Save(ArtifactsDir + "Image.CreateFloatingPageCenter.docx");

Visar hur man infogar en bild och använder den som vattenstämpel.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bilden i rubriken så att den syns på varje sida.
Image image = Image.FromFile(ImageDir + "Transparent background logo.png");
builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);
Shape shape = builder.InsertImage(image);
shape.WrapType = WrapType.None;
shape.BehindText = true;

// Placera bilden i mitten av sidan.
shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
shape.Left = (builder.PageSetup.PageWidth - shape.Width) / 2;
shape.Top = (builder.PageSetup.PageHeight - shape.Height) / 2;

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertWatermark.docx");

Visar hur man infogar en bild och använder den som vattenstämpel (.NetStandard 2.0).

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bilden i rubriken så att den syns på varje sida.
builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);

using (SKBitmap image = SKBitmap.Decode(ImageDir + "Transparent background logo.png"))
{
  builder.MoveToHeaderFooter(HeaderFooterType.HeaderPrimary);
  Shape shape = builder.InsertImage(image);
  shape.WrapType = WrapType.None;
  shape.BehindText = true;

  // Placera bilden i mitten av sidan.
  shape.RelativeHorizontalPosition = RelativeHorizontalPosition.Page;
  shape.RelativeVerticalPosition = RelativeVerticalPosition.Page;
  shape.Left = (builder.PageSetup.PageWidth - shape.Width) / 2;
  shape.Top = (builder.PageSetup.PageHeight - shape.Height) / 2;
}

doc.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.InsertWatermarkNetStandard2.docx");

Se även