DisplayResult

Field.DisplayResult property

Hämtar texten som representerar det visade fältresultatet.

public string DisplayResult { get; }

Anmärkningar

DenUpdateListLabels metod måste anropas för att erhålla korrekt värde för FieldListNum ,FieldAutoNum ,FieldAutoNumOut ochFieldAutoNumLgl fields.

Exempel

Visar hur man får fram den verkliga texten som ett fält visar i dokumentet.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("This document was written by ");
FieldAuthor fieldAuthor = (FieldAuthor)builder.InsertField(FieldType.FieldAuthor, true);
fieldAuthor.AuthorName = "John Doe";

// Vi kan använda egenskapen DisplayResult för att verifiera vilken exakt text
// ett fält skulle visas på dess plats i dokumentet.
Assert.AreEqual(string.Empty, fieldAuthor.DisplayResult);

  // Fält upprätthåller inte korrekta resultatvärden i realtid.
// För att säkerställa att våra fält visar korrekta resultat vid varje given tidpunkt,
// som precis innan en lagringsoperation måste vi uppdatera dem manuellt.
fieldAuthor.Update();

Assert.AreEqual("John Doe", fieldAuthor.DisplayResult);

doc.Save(ArtifactsDir + "Field.DisplayResult.docx");

Se även