GetFieldCode

GetFieldCode()

Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare). Både fältkod och fältresultat för underordnade fält ingår.

public string GetFieldCode()

Exempel

Visar hur man infogar ett fält i ett dokument med hjälp av en fältkod.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Field field = builder.InsertField("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"");

Assert.AreEqual(FieldType.FieldDate, field.Type);
Assert.AreEqual("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());

// Denna överbelastning av InsertField-metoden uppdaterar automatiskt infogade fält.
Assert.That(DateTime.Parse(field.Result), Is.EqualTo(DateTime.Today).Within(1).Days);

Visar hur man får ett fälts fältkod.

// Öppna ett dokument som innehåller ett MERGEFIELD i ett IF-fält.
Document doc = new Document(MyDir + "Nested fields.docx");
FieldIf fieldIf = (FieldIf)doc.Range.Fields[0];

// Det finns två sätt att få ett fälts fältkod:
// 1 - Utelämna dess inre fält:
Assert.AreEqual(" IF  > 0 \" (surplus of ) \" \"\" ", fieldIf.GetFieldCode(false));

// 2 - Inkludera dess inre fält:
Assert.AreEqual($" IF \u0013 MERGEFIELD NetIncome \u0014\u0015 > 0 \" (surplus of \u0013 MERGEFIELD  NetIncome \\f $ \u0014\u0015) \" \"\" ",
    fieldIf.GetFieldCode(true));

// Som standard visar metoden GetFieldCode inre fält.
Assert.AreEqual(fieldIf.GetFieldCode(), fieldIf.GetFieldCode(true));

Se även


GetFieldCode(bool)

Returnerar text mellan fältstart och fältavgränsare (eller fältslut om det inte finns någon avgränsare).

public string GetFieldCode(bool includeChildFieldCodes)
Parameter Typ Beskrivning
includeChildFieldCodes Boolean Sann om underordnade fältkoder ska inkluderas.

Exempel

Visar hur man får ett fälts fältkod.

// Öppna ett dokument som innehåller ett MERGEFIELD i ett IF-fält.
Document doc = new Document(MyDir + "Nested fields.docx");
FieldIf fieldIf = (FieldIf)doc.Range.Fields[0];

// Det finns två sätt att få ett fälts fältkod:
// 1 - Utelämna dess inre fält:
Assert.AreEqual(" IF  > 0 \" (surplus of ) \" \"\" ", fieldIf.GetFieldCode(false));

// 2 - Inkludera dess inre fält:
Assert.AreEqual($" IF \u0013 MERGEFIELD NetIncome \u0014\u0015 > 0 \" (surplus of \u0013 MERGEFIELD  NetIncome \\f $ \u0014\u0015) \" \"\" ",
    fieldIf.GetFieldCode(true));

// Som standard visar metoden GetFieldCode inre fält.
Assert.AreEqual(fieldIf.GetFieldCode(), fieldIf.GetFieldCode(true));

Se även