LocaleId

Field.LocaleId property

Hämtar eller ställer in LCID för fältet.

public int LocaleId { get; set; }

Exempel

Visar hur man infogar ett fält och arbetar med dess språk.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga ett DATUM-fält och skriv sedan ut datumet som det kommer att visa.
// Din tråds nuvarande kultur avgör formateringen av datumet.
Field field = builder.InsertField(@"DATE");
Console.WriteLine($"Today's date, as displayed in the \"{CultureInfo.CurrentCulture.EnglishName}\" culture: {field.Result}");

Assert.AreEqual(1033, field.LocaleId);
// Att ändra kulturen i vår tråd kommer att påverka resultatet av fältet DATUM.
// Ett annat sätt att få DATE-fältet att visa ett datum i en annan kultur är att använda dess LocaleId-egenskap.
// På detta sätt kan vi undvika att ändra trådens kultur för att få denna effekt.
doc.FieldOptions.FieldUpdateCultureSource = FieldUpdateCultureSource.FieldCode;
CultureInfo de = new CultureInfo("de-DE");
field.LocaleId = de.LCID;
field.Update();

Console.WriteLine($"Today's date, as displayed according to the \"{CultureInfo.GetCultureInfo(field.LocaleId).EnglishName}\" culture: {field.Result}");

Se även