Type

Field.Type property

Hämtar fälttypen Microsoft Word.

public virtual FieldType Type { get; }

Exempel

Visar hur man infogar ett fält i ett dokument med hjälp av en fältkod.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Field field = builder.InsertField("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"");

Assert.AreEqual(FieldType.FieldDate, field.Type);
Assert.AreEqual("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());

// Denna överbelastning av InsertField-metoden uppdaterar automatiskt infogade fält.
Assert.That(DateTime.Parse(field.Result), Is.EqualTo(DateTime.Today).Within(1).Days);

Se även