Unlink

Utför fältavlänkningen.

public bool Unlink()

Returvärde

Sann om fältet har tagits bort, annarsfalsk .

Anmärkningar

Ersätter fältet med det senaste resultatet.

Vissa fält, som XE-fält (Indexinmatning) och SEQ-fält (sekvens), kan inte kopplas bort.

Exempel

Visar hur man tar bort länken till ett fält.

Document doc = new Document(MyDir + "Linked fields.docx");
doc.Range.Fields[1].Unlink();

Se även