FieldDatabaseDataRow

FieldDatabaseDataRow class

Tillhandahåller data förFieldDatabase fältresultat.

public class FieldDatabaseDataRow

Konstruktörer

namn Beskrivning
FieldDatabaseDataRow(params string[]) Initierar en ny instans avFieldDatabaseDataRow class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Values { get; } Hämtar värden som hör till den här raden.

Metoder

namn Beskrivning
static CreateFrom(DataRow) Initierar en ny instans avFieldDatabaseDataRow class frånDataRow instans.

Se även