FieldDatabaseDataTable

FieldDatabaseDataTable class

Tillhandahåller data förFieldDatabase fältresultat.

public class FieldDatabaseDataTable

Konstruktörer

namn Beskrivning
FieldDatabaseDataTable(params string[]) Initierar en ny instans avFieldDatabaseDataTable class.

Egenskaper

namn Beskrivning
ColumnNames { get; } Hämtar kolumner som hör till den här tabellen.
Rows { get; } Hämtar rader som hör till den här tabellen.

Metoder

namn Beskrivning
static CreateFrom(DataTable) Initierar en ny instans avFieldDatabaseDataTable class frånDataTable instans.

Se även