FieldType

FieldType enumeration

Anger Microsoft Word-fälttyper.

public enum FieldType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
FieldNone 0 Fälttypen är inte specificerad eller okänd.
FieldCannotParse 1 Anger att fältet inte kunde tolkas.
FieldAddin 81 Anger fältet ADDIN.
FieldAddressBlock 93 Anger fältet ADDRESSBLOCK.
FieldAdvance 84 Anger fältet ADVANCE.
FieldAsk 38 Anger fältet ASK.
FieldAuthor 17 Anger fältet AUTHOR.
FieldAutoNum 54 Anger fältet AUTONUM.
FieldAutoNumLegal 53 Anger fältet AUTONUMLGL.
FieldAutoNumOutline 52 Anger fältet AUTONUMOUT.
FieldAutoText 79 Anger fältet AUTOTEXT.
FieldAutoTextList 89 Anger fältet AUTOTEXTLIST.
FieldBarcode 63 Anger streckkodsfältet.
FieldBibliography 100500 Anger fältet BIBLIOGRAFI.
FieldBidiOutline 92 Anger BIDIOUTLINE-fältet.
FieldCitation 1980 Anger fältet CITATION.
FieldComments 19 Anger fältet KOMMENTARER.
FieldCompare 80 Anger fältet COMPARE.
FieldCreateDate 21 Anger fältet CREATEDATE.
FieldData 40 Anger DATA-fältet.
FieldDatabase 78 Anger fältet DATABAS.
FieldDate 31 Anger fältet DATUM.
FieldDDE 45 Anger DDE-fältet.
FieldDisplayBarcode 6301 Anger fältet DISPLAYBARCODE.
FieldMergeBarcode 6302 Anger fältet MERGEBARCODE.
FieldDDEAuto 46 Anger fältet DDEAUTO.
FieldDocProperty 85 Anger fältet DOCPROPERTY.
FieldDocVariable 64 Anger fältet DOCVARIABLE.
FieldEditTime 25 Anger fältet EDITTIME.
FieldEmbed 58 Anger fältet EMBED.
FieldEquation 49 Anger EQ-fältet.
FieldFileName 29 Anger fältet FILNAMN.
FieldFileSize 69 Anger fältet FILESIZE.
FieldFillIn 39 Anger fältet FILLIN.
FieldFootnoteRef 5 Anger fältet FOOTNOTEREF.
FieldFormCheckBox 71 Anger fältet FORMCHECKBOX.
FieldFormDropDown 83 Anger fältet FORDROPDOWN.
FieldFormTextInput 70 Anger fältet FORMTEXT.
FieldFormula 34 Anger fältet = (formel).
FieldGreetingLine 94 Anger fältet GREETINGLINE.
FieldGlossary 47 Anger ORDLISTA-fältet.
FieldGoToButton 50 Anger fältet GOTOBUTTON.
FieldHtmlActiveX 91 Anger fältet som representerar en HTML-kontroll.
FieldHyperlink 88 Anger fältet HYPERLINK.
FieldIf 7 Anger IF-fältet.
FieldInclude 36 Anger fältet INKLUDERA.
FieldIncludePicture 67 Anger fältet INCLUDEPICTURE.
FieldIncludeText 68 Anger fältet INCLUDETEXT.
FieldIndex 8 Anger INDEX-fältet.
FieldIndexEntry 4 Anger XE-fältet.
FieldInfo 14 Anger INFO-fältet.
FieldImport 55 Anger IMPORT-fältet.
FieldKeyword 18 Anger fältet KEYWORDS.
FieldLastSavedBy 20 Anger fältet LASTSAVEDBY.
FieldLink 56 Anger LÄNK-fältet.
FieldListNum 90 Anger fältet LISTNUM.
FieldMacroButton 51 Anger fältet MACROBUTTON.
FieldMergeField 59 Anger fältet MERGEFIELD.
FieldMergeRec 44 Anger MERGEREC-fältet.
FieldMergeSeq 75 Anger MERGESEQ-fältet.
FieldNext 41 Anger fältet NÄSTA.
FieldNextIf 42 Anger NEXTIF-fältet.
FieldNoteRef 72 Anger NOTEREF-fältet.
FieldNumChars 28 Anger fältet NUMCHARS.
FieldNumPages 26 Anger fältet NUMPAGES.
FieldNumWords 27 Anger fältet NUMWORDS.
FieldOcx 87 Anger OCX-fältet.
FieldPage 33 Anger SIDA-fältet.
FieldPageRef 37 Anger fältet PAGEREF.
FieldPrint 48 Anger fältet PRINT.
FieldPrintDate 23 Anger fältet PRINTDATE.
FieldPrivate 77 Anger fältet PRIVATE.
FieldQuote 35 Anger fältet QUOTE.
FieldRef 3 Anger REF-fältet.
FieldRefNoKeyword 2 Anger att fältet representerar ett REF-fält där nyckelordet har utelämnats.
FieldRefDoc 11 Anger RD-fältet.
FieldRevisionNum 24 Anger fältet REVNUM.
FieldSaveDate 22 Anger fältet SAVEDATE.
FieldSection 65 Anger fältet SECTION.
FieldSectionPages 66 Anger fältet SECTIONPAGES.
FieldSequence 12 Anger SEQ-fältet.
FieldSet 6 Anger SET-fältet.
FieldShape 95 Anger fältet SHAPE.
FieldSkipIf 43 Anger SKIPIF-fältet.
FieldStyleRef 10 Anger fältet STYLEREF.
FieldSubject 16 Anger fältet SUBJECT.
FieldSymbol 57 Anger SYMBOL-fältet.
FieldTemplate 30 Anger fältet MALL.
FieldTime 32 Anger fältet TID.
FieldTitle 15 Anger fältet TITLE.
FieldTOA 73 Anger TOA-fältet.
FieldTOAEntry 74 Anger TA-fältet.
FieldTOC 13 Anger TOC-fältet.
FieldTOCEntry 9 Anger TC-fältet.
FieldUserAddress 62 Anger fältet ANVÄNDARADRESS.
FieldUserInitials 61 Anger fältet USERINITIALS.
FieldUserName 60 Anger fältet USERNAME.

Exempel

Visar hur man infogar ett fält i ett dokument med hjälp av en fältkod.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

Field field = builder.InsertField("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"");

Assert.AreEqual(FieldType.FieldDate, field.Type);
Assert.AreEqual("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());

// Denna överbelastning av InsertField-metoden uppdaterar automatiskt infogade fält.
Assert.That(DateTime.Parse(field.Result), Is.EqualTo(DateTime.Today).Within(1).Days);

Visar hur man arbetar med en FieldStart-nod.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

FieldDate field = (FieldDate)builder.InsertField(FieldType.FieldDate, true);
field.Format.DateTimeFormat = "dddd, MMMM dd, yyyy";
field.Update();

FieldChar fieldStart = field.Start;

Assert.AreEqual(FieldType.FieldDate, fieldStart.FieldType);
Assert.AreEqual(false, fieldStart.IsDirty);
Assert.AreEqual(false, fieldStart.IsLocked);

// Hämta fasadobjektet som representerar fältet i dokumentet.
field = (FieldDate)fieldStart.GetField();

Assert.AreEqual(false, field.IsLocked);
Assert.AreEqual(" DATE  \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());

// Uppdatera fältet för att visa aktuellt datum.
field.Update();

Se även