GeneralFormat

GeneralFormat enumeration

Anger ett allmänt format som tillämpas på ett numeriskt, text- eller valfritt fältresultat. Ett fält kan ha en kombination av allmänna format.

public enum GeneralFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Används för att ange ett saknat allmänt format.
Aiueo 1 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med hiragana-tecken i traditionell aiueo-ordning.
UppercaseAlphabetic 2 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat som en eller flera förekomster av ett latinskt latinskt tecken med versaler.
LowercaseAlphabetic 3 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat som en eller flera förekomster av ett latinskt latinskt gement tecken.
Arabic 4 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med arabiska kardinalsiffror.
ArabicAbjad 5 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med stigande Abjad-siffror.
ArabicAlpha 6 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med tecken i det arabiska alfabetet.
ArabicDash 7 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med arabiska huvudsiffror, med prefixet “- " och suffixet " -”.
BahtText 8 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat i det thailändska räknesystemet.
CardText 9 Numerisk formatering. Kardinaltext (ett, två, tre, …).
ChineseNum1 10 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med stigande tal från lämpligt räknesystem.
ChineseNum2 11 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella nummer från lämpligt juridiskt format.
ChineseNum3 12 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella tal från lämpligt räknande tusensystem.
Chosung 13 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella nummer från det koreanska Chosung-formatet.
CircleNum 14 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med decimalnumrering omsluten i en cirkel, med hjälp av det omslutna alfanumeriska glyftecknet för siffror i intervallet 1–20.
DBChar 15 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med dubbelbyte arabisk numrering.
DBNum1 16 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella digitala ideografer, med rätt tecken.
DBNum2 17 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella tal från lämpligt räknesystem.
DBNum3 18 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella siffror från lämpligt lagligt räknesystem.
DBNum4 19 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella tal från lämpligt digitalt räknesystem.
DollarText 20 Numerisk formatering. Dollartext (ett, två, tre, … + OCH 55/100).
Ganada 21 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella nummer från det koreanska Ganada-formatet.
GB1 22 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med decimalnumrering följt av en punkt, med det bifogade alfanumeriska tecknet.
GB2 23 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med decimalnumrering inom parentes, med det bifogade alfanumeriska tecknet.
GB3 24 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med decimalnumrering omsluten i en cirkel, med hjälp av det omslutna alfanumeriska teckentecknet.
GB4 25 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med decimalnumrering omsluten i en cirkel, med hjälp av det omslutna alfanumeriska teckentecknet.
Hebrew1 26 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med hebreiska siffror.
Hebrew2 27 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med det hebreiska alfabetet.
Hex 28 Numerisk formatering. Formaterar det numeriska resultatet med hexadecimala siffror med stora bokstäver.
HindiArabic 29 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med hjälp av hindi-tal.
HindiCardText 30 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella tal från hindi-räknesystemet.
HindiLetter1 31 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med hindivokaler.
HindiLetter2 32 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med hindi-konsonanter.
Iroha 33 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med japanska iroha.
KanjiNum1 34 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med japansk stil med lämpligt räknesystem.
KanjiNum2 35 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med lämpligt räknesystem.
KanjiNum3 36 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med lämpligt räknesystem.
Ordinal 37 Numerisk formatering. Ordinal (1:a, 2:a, 3:a, …).
OrdText 38 Numerisk formatering. Ordinaltext (första, andra, tredje, …).
UppercaseRoman 39 Numerisk formatering. Romerska versaler (I, II, III, …).
LowercaseRoman 40 Numerisk formatering. Romerska gemener (i, ii, iii, …).
SBChar 41 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med enbyte arabisk numrering.
ThaiArabic 42 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med thailändska siffror.
ThaiCardText 43 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella tal från det thailändska räknesystemet.
ThaiLetter 44 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med thailändska bokstäver.
VietCardText 45 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med vietnamesiska siffror.
Zodiac1 46 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella numeriska traditionella ideografer.
Zodiac2 47 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med hjälp av sekventiella zodiak-ideografer.
Zodiac3 48 Numerisk formatering. Formaterar ett numeriskt resultat med sekventiella traditionella zodiak-ideografer.
Caps 49 Textformatering. Versaler den första bokstaven i varje ord.
FirstCap 50 Textformatering. Versaler den första bokstaven i det första ordet.
Lower 51 Textformatering. Alla bokstäver är gemener.
Upper 52 Textformatering. Alla bokstäver är versaler.
CharFormat 53 Formatering av fältresultat. CHARFORMAT-instruktionen.
MergeFormat 54 Formatering av fältresultat. MERGEFORMAT-instruktionen.
MergeFormatInet 55 Formatering av fältresultat. MERGEFORMATINET-instruktionen.

Exempel

Visar hur man formaterar fältresultat.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Använd en dokumentbyggare för att infoga ett fält som visar ett resultat utan format.
Field field = builder.InsertField("= 2 + 3");

Assert.AreEqual("= 2 + 3", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("5", field.Result);

// Vi kan tillämpa ett format på ett fälts resultat med hjälp av fältets egenskaper.
// Nedan finns tre typer av format som vi kan tillämpa på ett fälts resultat.
// 1 - Numeriskt format:
FieldFormat format = field.Format;
format.NumericFormat = "$###.00";
field.Update();

Assert.AreEqual("= 2 + 3 \\# $###.00", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("$  5.00", field.Result);

// 2 - Datum/tid format:
field = builder.InsertField("DATE");
format = field.Format;
format.DateTimeFormat = "dddd, MMMM dd, yyyy";
field.Update();

Assert.AreEqual("DATE \\@ \"dddd, MMMM dd, yyyy\"", field.GetFieldCode());
Console.WriteLine($"Today's date, in {format.DateTimeFormat} format:\n\t{field.Result}");

// 3 - Allmänt format:
field = builder.InsertField("= 25 + 33");
format = field.Format;
format.GeneralFormats.Add(GeneralFormat.LowercaseRoman);
format.GeneralFormats.Add(GeneralFormat.Upper);
field.Update();

int index = 0;
using (IEnumerator<GeneralFormat> generalFormatEnumerator = format.GeneralFormats.GetEnumerator())
    while (generalFormatEnumerator.MoveNext())
        Console.WriteLine($"General format index {index++}: {generalFormatEnumerator.Current}");

Assert.AreEqual("= 25 + 33 \\* roman \\* Upper", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("LVIII", field.Result);
Assert.AreEqual(2, format.GeneralFormats.Count);
Assert.AreEqual(GeneralFormat.LowercaseRoman, format.GeneralFormats[0]);

// Vi kan ta bort våra format för att återställa fältets resultat till dess ursprungliga form.
format.GeneralFormats.Remove(GeneralFormat.LowercaseRoman);
format.GeneralFormats.RemoveAt(0);
Assert.AreEqual(0, format.GeneralFormats.Count);
field.Update();

Assert.AreEqual("= 25 + 33  ", field.GetFieldCode());
Assert.AreEqual("58", field.Result);
Assert.AreEqual(0, format.GeneralFormats.Count);

Se även