IFieldDatabaseProvider

IFieldDatabaseProvider interface

Implementera detta gränssnitt för att tillhandahålla data förFieldDatabase fältet när det uppdateras.

public interface IFieldDatabaseProvider

Metoder

namn Beskrivning
GetQueryResult(string, string, string, FieldDatabase) Returnerar frågeresultat.

Se även