TextFormFieldType

TextFormFieldType enumeration

Anger typen av ett textformulärfält.

public enum TextFormFieldType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Regular 0 Textformulärfältet kan innehålla vilken text som helst.
Number 1 Textformulärfältet kan endast innehålla siffror.
Date 2 Textformulärfältet kan endast innehålla ett giltigt datumvärde.
CurrentDate 3 Textformulärfältets värde är det aktuella datumet då fältet uppdateras.
CurrentTime 4 Textformulärfältets värde är den aktuella tidpunkten då fältet uppdateras.
Calculated 5 Textformulärfältets värde beräknas från uttrycket som anges i TextInputDefault egenskap.

Exempel

Visar hur man skapar formulärfält.

DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder();

// Formulärfält är objekt i dokumentet som användaren kan interagera med genom att uppmanas att ange värden.
// Vi kan skapa dem med hjälp av en dokumentbyggare, och nedan finns två sätt att göra det.
// 1 - Grundläggande textinmatning:
builder.InsertTextInput("My text input", TextFormFieldType.Regular, 
    "", "Enter your name here", 30);

// 2 - Kombinationsruta med prompttext och en rad möjliga värden:
string[] items =
{
    "-- Select your favorite footwear --", "Sneakers", "Oxfords", "Flip-flops", "Other"
};

builder.InsertParagraph();
builder.InsertComboBox("My combo box", items, 0);

builder.Document.Save(ArtifactsDir + "DocumentBuilder.CreateForm.docx");

Se även