EmbeddedFontFormat

EmbeddedFontFormat enumeration

Anger formatet för ett visst inbäddat teckensnitt inutiFontInfo objekt.

När du sparar ett dokument till en fil skrivs endast inbäddade teckensnitt av motsvarande format ner.

public enum EmbeddedFontFormat

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
EmbeddedOpenType0Anger Embedded OpenType (EOT) filformat.
OpenType1Anger teckensnitt, inbäddat som vanlig kopia av OpenType (TrueType) teckensnittsfil.

Exempel

Visar hur man extraherar ett inbäddat teckensnitt från ett dokument och sparar det i det lokala filsystemet.

Document doc = new Document(MyDir + "Embedded font.docx");

FontInfo embeddedFont = doc.FontInfos["Alte DIN 1451 Mittelschrift"];
byte[] embeddedFontBytes = embeddedFont.GetEmbeddedFont(EmbeddedFontFormat.OpenType, EmbeddedFontStyle.Regular);
File.WriteAllBytes(ArtifactsDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", embeddedFontBytes);

// Inbäddade teckensnittsformat kan vara annorlunda i andra format som .doc.
// Vi behöver veta det korrekta formatet innan vi kan extrahera teckensnittet.
doc = new Document(MyDir + "Embedded font.doc");

Assert.IsNull(doc.FontInfos["Alte DIN 1451 Mittelschrift"].GetEmbeddedFont(EmbeddedFontFormat.OpenType, EmbeddedFontStyle.Regular));
Assert.IsNotNull(doc.FontInfos["Alte DIN 1451 Mittelschrift"].GetEmbeddedFont(EmbeddedFontFormat.EmbeddedOpenType, EmbeddedFontStyle.Regular));

// Dessutom kan vi konvertera inbäddat OpenType-format, som kommer från .doc-dokument, till OpenType.
embeddedFontBytes = doc.FontInfos["Alte DIN 1451 Mittelschrift"].GetEmbeddedFontAsOpenType(EmbeddedFontStyle.Regular);

File.WriteAllBytes(ArtifactsDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.otf", embeddedFontBytes);

Se även