FolderFontSource

FolderFontSource class

Representerar mappen som innehåller TrueType-teckensnittsfiler.

public class FolderFontSource : FontSourceBase

Konstruktörer

namn Beskrivning
FolderFontSource(string, bool) Ctor.
FolderFontSource(string, bool, int) Ctor.

Egenskaper

namn Beskrivning
FolderPath { get; } Sökväg till mappen.
Priority { get; } Returnerar teckensnittskällans prioritet.
ScanSubfolders { get; } Bestämmer om undermapparna ska skannas eller inte.
override Type { get; } Returnerar typen av teckensnittskälla.
WarningCallback { get; set; } Anropas under bearbetning av teckensnittskällan när ett problem upptäcks som kan resultera i förlust av formatering.

Metoder

namn Beskrivning
GetAvailableFonts() Returnerar en lista över teckensnitt som är tillgängliga via den här källan.

Exempel

Visar hur man använder en lokal systemmapp som innehåller teckensnitt som teckensnittskälla.

// Skapa en teckensnittskälla från en mapp som innehåller teckensnittsfiler.
FolderFontSource folderFontSource = new FolderFontSource(FontsDir, false, 1);

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {folderFontSource});

Assert.AreEqual(FontsDir, folderFontSource.FolderPath);
Assert.AreEqual(false, folderFontSource.ScanSubfolders);
Assert.AreEqual(FontSourceType.FontsFolder, folderFontSource.Type);
Assert.AreEqual(1, folderFontSource.Priority);

Se även