FontConfigSubstitutionRule

FontConfigSubstitutionRule class

Regel för ersättning av teckensnittskonfiguration.

För att lära dig mer, besökArbeta med teckensnitt dokumentationsartikel.

public class FontConfigSubstitutionRule : FontSubstitutionRule

Egenskaper

namnBeskrivning
override Enabled { set; }Anger om regeln är aktiverad eller inte.

Metoder

namnBeskrivning
IsFontConfigAvailable()Kontrollera om fontconfig-verktyget är tillgängligt eller inte.
ResetCache()Återställer cachen för fontconfig-anropsresultat.

Anmärkningar

Den här regeln använder verktyget fontconfig på Linux (och andra Unix-liknande) plattformar för att få substitution om det ursprungliga teckensnittet inte är tillgängligt.

Om fontconfig-verktyget inte är tillgängligt kommer denna regel att ignoreras.

Exempel

Visar operativsystemberoende teckensnittskonfigurationsersättning.

FontSettings fontSettings = new FontSettings();
FontConfigSubstitutionRule fontConfigSubstitution =
  fontSettings.SubstitutionSettings.FontConfigSubstitution;

bool isWindows = new[] {PlatformID.Win32NT, PlatformID.Win32S, PlatformID.Win32Windows, PlatformID.WinCE}
  .Any(p => Environment.OSVersion.Platform == p);

// FontConfigSubstitutionRule-objektet fungerar annorlunda på Windows/icke-Windows-plattformar.
// På Windows är det inte tillgängligt.
if (isWindows)
{
  Assert.False(fontConfigSubstitution.Enabled);
  Assert.False(fontConfigSubstitution.IsFontConfigAvailable());
}

bool isLinuxOrMac =
  new[] {PlatformID.Unix, PlatformID.MacOSX}.Any(p => Environment.OSVersion.Platform == p);

// På Linux/Mac kommer vi att ha tillgång till det och kommer att kunna utföra operationer.
if (isLinuxOrMac)
{
  Assert.True(fontConfigSubstitution.Enabled);
  Assert.True(fontConfigSubstitution.IsFontConfigAvailable());

  fontConfigSubstitution.ResetCache();
}

Se även