FontFallbackSettings

FontFallbackSettings class

Anger inställningar för reservmekanism för teckensnitt.

För att lära dig mer, besökArbeta med teckensnitt dokumentationsartikel.

public class FontFallbackSettings

Metoder

namnBeskrivning
BuildAutomatic()Skapar automatiskt reservinställningarna genom att skanna tillgängliga teckensnitt.
Load(Stream)Laddar reservinställningar från XML-ström.
Load(string)Läser in alternativa teckensnittsinställningar från XML-fil.
LoadMsOfficeFallbackSettings()Laddar fördefinierade reservinställningar som efterliknar Microsoft Word reserv och använder Microsoft office-teckensnitt.
LoadNotoFallbackSettings()Laddar fördefinierade reservinställningar som använder Google Noto-teckensnitt.
Save(Stream)Sparar de aktuella reservinställningarna för att streama.
Save(string)Sparar de aktuella reservinställningarna i filen.

Anmärkningar

Som standard initieras reservinställningar med fördefinierade inställningar som efterliknar Microsoft Word reserv.

Exempel

Visar hur man distribuerar reservteckensnitt över Unicode-teckenkodintervall.

Document doc = new Document();

FontSettings fontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings = fontSettings;
FontFallbackSettings fontFallbackSettings = fontSettings.FallbackSettings;

// Konfigurera våra teckensnittsinställningar till att endast källtypsnitt från mappen "MyFonts".
FolderFontSource folderFontSource = new FolderFontSource(FontsDir, false);
fontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {folderFontSource});

// Att anropa "BuildAutomatic"-metoden kommer att generera ett reservschema som
// distribuerar tillgängliga typsnitt över så många Unicode-teckenkoder som möjligt.
// I vårt fall har den bara tillgång till en handfull typsnitt i mappen "MyFonts".
fontFallbackSettings.BuildAutomatic();
fontFallbackSettings.Save(ArtifactsDir + "FontSettings.FallbackSettingsCustom.BuildAutomatic.xml");

// Vi kan också ladda ett anpassat ersättningsschema från en fil som denna.
// Detta schema tillämpar typsnittet "AllegroOpen" över "0000-00ff" Unicode-blocken, "AllegroOpen"-teckensnittet över "0100-024f",
// och typsnittet "M+ 2m" i alla andra intervall som andra typsnitt i schemat inte täcker.
fontFallbackSettings.Load(MyDir + "Custom font fallback settings.xml");

// Skapa en dokumentbyggare och ställ in dess teckensnitt till ett som inte finns i någon av våra källor.
// Våra teckensnittsinställningar kommer att anropa reservschemat för tecken som vi skriver med det otillgängliga teckensnittet.
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.Font.Name = "Missing Font";

// Använd byggaren för att skriva ut varje Unicode-tecken från 0x0021 till 0x052F,
// med beskrivande linjer som delar Unicode-block som vi definierade i vårt anpassade typsnittsalternativ.
for (int i = 0x0021; i < 0x0530; i++)
{
  switch (i)
  {
    case 0x0021:
      builder.Writeln(
        "\n\n0x0021 - 0x00FF: \nBasic Latin/Latin-1 Supplement Unicode blocks in \"AllegroOpen\" font:");
      break;
    case 0x0100:
      builder.Writeln(
        "\n\n0x0100 - 0x024F: \nLatin Extended A/B blocks, mostly in \"AllegroOpen\" font:");
      break;
    case 0x0250:
      builder.Writeln("\n\n0x0250 - 0x052F: \nIPA/Greek/Cyrillic blocks in \"M+ 2m\" font:");
      break;
  }

  builder.Write($"{Convert.ToChar(i)}");
}

doc.Save(ArtifactsDir + "FontSettings.FallbackSettingsCustom.pdf");

Se även