Save

Save(Stream)

Sparar de aktuella reservinställningarna för att streama.

public void Save(Stream outputStream)
Parameter Typ Beskrivning
outputStream Stream Utgångsström.

Exempel

Visar hur man läser in och sparar reservinställningar för teckensnitt till/från en stream.

Document doc = new Document(MyDir + "Rendering.docx");

// Ladda ett XML-dokument som definierar en uppsättning alternativa teckensnittsinställningar.
using (FileStream fontFallbackStream = new FileStream(MyDir + "Font fallback rules.xml", FileMode.Open))
{
    FontSettings fontSettings = new FontSettings();
    fontSettings.FallbackSettings.Load(fontFallbackStream);

    doc.FontSettings = fontSettings;
}

doc.Save(ArtifactsDir + "FontSettings.LoadFontFallbackSettingsFromStream.pdf");

// Använd en ström för att spara vårt dokuments aktuella typsnittsinställningar som ett XML-dokument.
using (FileStream fontFallbackStream =
    new FileStream(ArtifactsDir + "FallbackSettings.xml", FileMode.Create))
{
    doc.FontSettings.FallbackSettings.Save(fontFallbackStream);
}

Se även


Save(string)

Sparar de aktuella reservinställningarna i filen.

public void Save(string fileName)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Utdatafilnamn.

Exempel

Visar hur man läser in och sparar typsnittsalternativ till/från ett XML-dokument i det lokala filsystemet.

Document doc = new Document(MyDir + "Rendering.docx");

// Ladda ett XML-dokument som definierar en uppsättning alternativa teckensnittsinställningar.
FontSettings fontSettings = new FontSettings();
fontSettings.FallbackSettings.Load(MyDir + "Font fallback rules.xml");

doc.FontSettings = fontSettings;
doc.Save(ArtifactsDir + "FontSettings.LoadFontFallbackSettingsFromFile.pdf");

// Spara vårt dokuments nuvarande reservinställningar för typsnitt som ett XML-dokument.
doc.FontSettings.FallbackSettings.Save(ArtifactsDir + "FallbackSettings.xml");

Se även