GetEmbeddedFont

FontInfo.GetEmbeddedFont method

Får en specifik inbäddad teckensnittsfil.

public byte[] GetEmbeddedFont(EmbeddedFontFormat format, EmbeddedFontStyle style)
Parameter Typ Beskrivning
format EmbeddedFontFormat Anger teckensnittsformatet som ska hämtas.
style EmbeddedFontStyle Anger typsnittet som ska hämtas.

Returvärde

Returnerarnullom det angivna teckensnittet inte är inbäddat.

Exempel

Visar hur man extraherar ett inbäddat teckensnitt från ett dokument och sparar det i det lokala filsystemet.

Document doc = new Document(MyDir + "Embedded font.docx");

FontInfo embeddedFont = doc.FontInfos["Alte DIN 1451 Mittelschrift"];
byte[] embeddedFontBytes = embeddedFont.GetEmbeddedFont(EmbeddedFontFormat.OpenType, EmbeddedFontStyle.Regular);
File.WriteAllBytes(ArtifactsDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", embeddedFontBytes);

// Inbäddade teckensnittsformat kan vara annorlunda i andra format som .doc.
// Vi behöver veta det korrekta formatet innan vi kan extrahera teckensnittet.
doc = new Document(MyDir + "Embedded font.doc");

Assert.IsNull(doc.FontInfos["Alte DIN 1451 Mittelschrift"].GetEmbeddedFont(EmbeddedFontFormat.OpenType, EmbeddedFontStyle.Regular));
Assert.IsNotNull(doc.FontInfos["Alte DIN 1451 Mittelschrift"].GetEmbeddedFont(EmbeddedFontFormat.EmbeddedOpenType, EmbeddedFontStyle.Regular));

// Dessutom kan vi konvertera inbäddat OpenType-format, som kommer från .doc-dokument, till OpenType.
embeddedFontBytes = doc.FontInfos["Alte DIN 1451 Mittelschrift"].GetEmbeddedFontAsOpenType(EmbeddedFontStyle.Regular);

File.WriteAllBytes(ArtifactsDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.otf", embeddedFontBytes);

Se även