FontNameSubstitutionRule

FontNameSubstitutionRule class

Regel för teckensnittsersättning för bearbetning av teckensnittsnamn.

public class FontNameSubstitutionRule : FontSubstitutionRule

Egenskaper

namn Beskrivning
virtual Enabled { get; set; } Anger om regeln är aktiverad eller inte.

Anmärkningar

Enligt denna regel försöker Aspose.Words bearbeta teckensnittsnamnet för att få ersättningen. Speciellt Aspose.Words försöker ta bort suffix med ‘-’ och ‘,’-separatorer som det gör i MS Word.

Se även