FontNameSubstitutionRule

FontNameSubstitutionRule class

Regel för teckensnittsersättning för bearbetning av teckensnittsnamn.

För att lära dig mer, besökArbeta med teckensnitt dokumentationsartikel.

public class FontNameSubstitutionRule : FontSubstitutionRule

Egenskaper

namnBeskrivning
virtual Enabled { get; set; }Anger om regeln är aktiverad eller inte.

Anmärkningar

Enligt denna regel försöker Aspose.Words bearbeta teckensnittsnamnet för att få ersättningen. Speciellt Aspose.Words försöker ta bort suffix med ‘-’, ‘,’ och ‘(’-separatorer som det gör i MS Word.

Se även