FontSourceBase

FontSourceBase class

Detta är en abstrakt basklass för klasserna som låter användaren specificera olika teckensnittskällor.

public abstract class FontSourceBase

Egenskaper

namn Beskrivning
Priority { get; } Returnerar teckensnittskällans prioritet.
abstract Type { get; } Returnerar typen av teckensnittskälla.
WarningCallback { get; set; } Anropas under bearbetning av teckensnittskällan när ett problem upptäcks som kan resultera i förlust av formatering.

Metoder

namn Beskrivning
GetAvailableFonts() Returnerar en lista över teckensnitt som är tillgängliga via den här källan.

Exempel

Visar hur man använder en teckensnittsfil i det lokala filsystemet som en teckensnittskälla.

FileFontSource fileFontSource = new FileFontSource(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", 0);

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {fileFontSource});

Assert.AreEqual(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", fileFontSource.FilePath);
Assert.AreEqual(FontSourceType.FontFile, fileFontSource.Type);
Assert.AreEqual(0, fileFontSource.Priority);

Se även