Priority

FontSourceBase.Priority property

Returnerar teckensnittskällans prioritet.

public int Priority { get; }

Anmärkningar

Detta värde används när det finns typsnitt med samma efternamn och stil i olika teckensnittskällor. I det här fallet väljer Aspose.Words typsnittet från källan med det högre prioritetsvärdet.

Standardvärdet är 0.

Exempel

Visar hur man använder en teckensnittsfil i det lokala filsystemet som en teckensnittskälla.

FileFontSource fileFontSource = new FileFontSource(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", 0);

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {fileFontSource});

Assert.AreEqual(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf", fileFontSource.FilePath);
Assert.AreEqual(FontSourceType.FontFile, fileFontSource.Type);
Assert.AreEqual(0, fileFontSource.Priority);

Se även