WarningCallback

FontSourceBase.WarningCallback property

Anropas under bearbetning av teckensnittskällan när ett problem upptäcks som kan resultera i förlust av formatering.

public IWarningCallback WarningCallback { get; set; }

Exempel

Visar hur man ringer upp varningsåteruppringning när teckensnittskällorna arbetar med.

[Test]
public void FontSourceWarning()
{
  FontSettings settings = new FontSettings();
  settings.SetFontsFolder("bad folder?", false);

  FontSourceBase source = settings.GetFontsSources()[0];
  FontSourceWarningCollector callback = new FontSourceWarningCollector();
  source.WarningCallback = callback;

  // Hämta listan över teckensnitt att ringa tillbaka varning.
  IList<PhysicalFontInfo> fontInfos = source.GetAvailableFonts();

  Assert.True(callback.FontSubstitutionWarnings[0].Description
    .Contains("Error loading font from the folder \"bad folder?\""));
}

private class FontSourceWarningCollector : IWarningCallback
{
  /// <summary>
  /// Anropas varje gång en varning inträffar under bearbetning av teckensnittskälla.
  /// </summary>
  public void Warning(WarningInfo info)
  {
    FontSubstitutionWarnings.Warning(info);
  }

  public readonly WarningInfoCollection FontSubstitutionWarnings = new WarningInfoCollection();
}

Se även