FontSubstitutionRule

FontSubstitutionRule class

Detta är en abstrakt basklass för teckensnittsersättningsregeln.

För att lära dig mer, besökArbeta med teckensnitt dokumentationsartikel.

public abstract class FontSubstitutionRule

Egenskaper

namnBeskrivning
virtual Enabled { get; set; }Anger om regeln är aktiverad eller inte.

Exempel

Visar operativsystemberoende teckensnittskonfigurationsersättning.

FontSettings fontSettings = new FontSettings();
FontConfigSubstitutionRule fontConfigSubstitution =
  fontSettings.SubstitutionSettings.FontConfigSubstitution;

bool isWindows = new[] {PlatformID.Win32NT, PlatformID.Win32S, PlatformID.Win32Windows, PlatformID.WinCE}
  .Any(p => Environment.OSVersion.Platform == p);

// FontConfigSubstitutionRule-objektet fungerar annorlunda på Windows/icke-Windows-plattformar.
// På Windows är det inte tillgängligt.
if (isWindows)
{
  Assert.False(fontConfigSubstitution.Enabled);
  Assert.False(fontConfigSubstitution.IsFontConfigAvailable());
}

bool isLinuxOrMac =
  new[] {PlatformID.Unix, PlatformID.MacOSX}.Any(p => Environment.OSVersion.Platform == p);

// På Linux/Mac kommer vi att ha tillgång till det och kommer att kunna utföra operationer.
if (isLinuxOrMac)
{
  Assert.True(fontConfigSubstitution.Enabled);
  Assert.True(fontConfigSubstitution.IsFontConfigAvailable());

  fontConfigSubstitution.ResetCache();
}

Se även