MemoryFontSource

MemoryFontSource class

Representerar den enda TrueType-teckensnittsfilen som är lagrad i minnet.

public class MemoryFontSource : FontSourceBase

Konstruktörer

namn Beskrivning
MemoryFontSource(byte[]) Ctor.
MemoryFontSource(byte[], int) Ctor.
MemoryFontSource(byte[], int, string) Ctor.

Egenskaper

namn Beskrivning
CacheKey { get; } Nyckeln till denna källa i cachen.
FontData { get; } Binära teckensnittsdata.
Priority { get; } Returnerar teckensnittskällans prioritet.
override Type { get; } Returnerar typen av teckensnittskälla.
WarningCallback { get; set; } Anropas under bearbetning av teckensnittskällan när ett problem upptäcks som kan resultera i förlust av formatering.

Metoder

namn Beskrivning
GetAvailableFonts() Returnerar en lista över teckensnitt som är tillgängliga via den här källan.

Exempel

Visar hur man använder en byte-array med data från en teckensnittsfil som teckensnittskälla.

byte[] fontBytes = File.ReadAllBytes(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf");
MemoryFontSource memoryFontSource = new MemoryFontSource(fontBytes, 0);

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {memoryFontSource});

Assert.AreEqual(FontSourceType.MemoryFont, memoryFontSource.Type);
Assert.AreEqual(0, memoryFontSource.Priority);

Se även