MemoryFontSource

MemoryFontSource class

Representerar den enda TrueType-teckensnittsfilen som är lagrad i minnet.

För att lära dig mer, besökArbeta med teckensnitt dokumentationsartikel.

public class MemoryFontSource : FontSourceBase

Konstruktörer

namnBeskrivning
MemoryFontSource(byte[])Ctor.
MemoryFontSource(byte[], int)Ctor.
MemoryFontSource(byte[], int, string)Ctor.

Egenskaper

namnBeskrivning
CacheKey { get; }Nyckeln till denna källa i cachen.
FontData { get; }Binära teckensnittsdata.
Priority { get; }Returnerar teckensnittskällans prioritet.
override Type { get; }Returnerar typen av teckensnittskälla.
WarningCallback { get; set; }Anropas under bearbetning av teckensnittskällan när ett problem upptäcks som kan resultera i förlust av formatering.

Metoder

namnBeskrivning
GetAvailableFonts()Returnerar en lista över teckensnitt som är tillgängliga via den här källan.

Exempel

Visar hur man använder en byte-array med data från en teckensnittsfil som teckensnittskälla.

byte[] fontBytes = File.ReadAllBytes(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf");
MemoryFontSource memoryFontSource = new MemoryFontSource(fontBytes, 0);

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {memoryFontSource});

Assert.AreEqual(FontSourceType.MemoryFont, memoryFontSource.Type);
Assert.AreEqual(0, memoryFontSource.Priority);

Se även