CacheKey

MemoryFontSource.CacheKey property

Nyckeln till denna källa i cachen.

public string CacheKey { get; }

Anmärkningar

Den här nyckeln används för att identifiera cacheobjekt när du sparar/laddar typsnittssökningscache med SaveSearchCache ochSetFontsSourcesmetoder.

Se även