Type

MemoryFontSource.Type property

Returnerar typen av teckensnittskälla.

public override FontSourceType Type { get; }

Exempel

Visar hur man använder en byte-array med data från en teckensnittsfil som teckensnittskälla.

byte[] fontBytes = File.ReadAllBytes(MyDir + "Alte DIN 1451 Mittelschrift.ttf");
MemoryFontSource memoryFontSource = new MemoryFontSource(fontBytes, 0);

Document doc = new Document();
doc.FontSettings = new FontSettings();
doc.FontSettings.SetFontsSources(new FontSourceBase[] {memoryFontSource});

Assert.AreEqual(FontSourceType.MemoryFont, memoryFontSource.Type);
Assert.AreEqual(0, memoryFontSource.Priority);

Se även