PhysicalFontInfo

PhysicalFontInfo class

Anger information om fysiska teckensnitt som är tillgängliga för Aspose.Words teckensnittsmotor.

public class PhysicalFontInfo

Egenskaper

namn Beskrivning
FilePath { get; } Sökväg till teckensnittsfilen om någon.
FontFamilyName { get; } Teckensnittets efternamn.
FullFontName { get; } Teckensnittets fullständiga namn.
Version { get; } Teckensnittets versionssträng.

Exempel

Visar hur man listar tillgängliga teckensnitt.

// Konfigurera Aspose.Words för att hämta teckensnitt från en anpassad mapp och skriv sedan ut alla tillgängliga teckensnitt.
FontSourceBase[] folderFontSource = { new FolderFontSource(FontsDir, true) };

foreach (PhysicalFontInfo fontInfo in folderFontSource[0].GetAvailableFonts())
{
    Console.WriteLine("FontFamilyName : {0}", fontInfo.FontFamilyName);
    Console.WriteLine("FullFontName  : {0}", fontInfo.FullFontName);
    Console.WriteLine("Version  : {0}", fontInfo.Version);
    Console.WriteLine("FilePath : {0}\n", fontInfo.FilePath);
}

Se även