LoadAndroidSettings

TableSubstitutionRule.LoadAndroidSettings method

Laddar fördefinierade tabellersättningsinställningar för Android-plattformen.

public void LoadAndroidSettings()

Se även