Aspose.Words.Framesets

DeAspose.Words.Framesets namnutrymme tillhandahåller klasser och uppräkningar som representerar en ramsida eller en enskild ram på en ramsida.

Klasser

KlassBeskrivning
FramesetRepresenterar en ramsida eller en enda ram på en ramsida.
FramesetCollectionRepresenterar en samling instanser avFrameset class.