Aspose.Words.Framesets

De Aspose.Words.Framesets namnutrymme tillhandahåller klasser och uppräkningar som representerar en ramsida eller en enskild ram på en ramsida.

Klasser

Klass Beskrivning
Frameset Representerar en ramsida eller en enda ram på en ramsida.
FramesetCollection Representerar en samling instanser avFrameset class.