CommentDisplayMode

CommentDisplayMode enumeration

Anger renderingsläget för dokumentkommentarer.

public enum CommentDisplayMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Hide0Inga dokumentkommentarer återges.
ShowInBalloons1Återger dokumentkommentarer i ballonger i marginalen. Detta är standardvärdet.
ShowInAnnotations2Återger dokumentkommentarer i annoteringar. Detta är endast tillgängligt för pdf-format.

Exempel

Visar hur du visar kommentarer när du sparar ett dokument i ett renderat format.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.Write("Hello world!");

Comment comment = new Comment(doc, "John Doe", "J.D.", DateTime.Now);
comment.SetText("My comment.");
builder.CurrentParagraph.AppendChild(comment);

// ShowInAnnotations är endast tillgängligt i formaten Pdf1.7 och Pdf1.5.
// I andra format kommer det att fungera på samma sätt som Hide.
doc.LayoutOptions.CommentDisplayMode = CommentDisplayMode.ShowInAnnotations;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.ShowCommentsInAnnotations.pdf");

// Observera att det krävs för att bygga om dokumentets sidlayout (via metoden Document.UpdatePageLayout())
// efter att ha ändrat värdena för Document.LayoutOptions.
doc.LayoutOptions.CommentDisplayMode = CommentDisplayMode.ShowInBalloons;
doc.UpdatePageLayout();

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.ShowCommentsInBalloons.pdf");

Se även