ContinuousSectionRestart

ContinuousSectionRestart enumeration

Representerar olika beteenden vid beräkning av sidnummer i ett kontinuerligt avsnitt som startar om sidnumreringen.

public enum ContinuousSectionRestart

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Always 0 Sidnumrering startar alltid om oavsett innehållsflöde.
FromNewPageOnly 1 Sidnumrering startar om endast om det inte finns något annat innehåll före avsnittet på sidan där avsnittet börjar.

Exempel

Visar hur man styr sidnumreringen i ett kontinuerligt avsnitt.

Document doc = new Document(MyDir + "Continuous section page numbering.docx");

// Som standard matchar Aspose.Words-beteendet Microsoft Word 2019.
// Om du behöver gammalt beteende från Aspose.Words, upprepande Microsoft Word 2016, använd 'ContinuousSectionRestart.FromNewPageOnly'.
// Sidnumrering startar om endast om det inte finns något annat innehåll före avsnittet på sidan där avsnittet börjar,
// på grund av det kommer numreringen att återställas till 2 från den andra sidan.
doc.LayoutOptions.ContinuousSectionPageNumberingRestart = ContinuousSectionRestart.FromNewPageOnly;
doc.UpdatePageLayout();

doc.Save(ArtifactsDir + "Layout.RestartPageNumberingInContinuousSection.pdf");

Se även