ContinuousSectionRestart

ContinuousSectionRestart enumeration

Representerar olika beteenden vid beräkning av sidnummer i ett kontinuerligt avsnitt som startar om sidnumreringen.

public enum ContinuousSectionRestart

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Always0Sidnumrering startar alltid om oavsett innehållsflöde.
FromNewPageOnly1Sidnumrering startar om endast om det inte finns något annat innehåll före avsnittet på sidan där avsnittet börjar.

Exempel

Visar hur man styr sidnumreringen i ett kontinuerligt avsnitt.

Document doc = new Document(MyDir + "Continuous section page numbering.docx");

// Som standard matchar Aspose.Words-beteendet Microsoft Word 2019.
// Om du behöver gammalt beteende från Aspose.Words, upprepande Microsoft Word 2016, använd 'ContinuousSectionRestart.FromNewPageOnly'.
// Sidnumrering startar om endast om det inte finns något annat innehåll före avsnittet på sidan där avsnittet börjar,
// på grund av det kommer numreringen att återställas till 2 från den andra sidan.
doc.LayoutOptions.ContinuousSectionPageNumberingRestart = ContinuousSectionRestart.FromNewPageOnly;
doc.UpdatePageLayout();

doc.Save(ArtifactsDir + "Layout.RestartPageNumberingInContinuousSection.pdf");

Se även