LayoutEntityType

LayoutEntityType enumeration

Typer av layoutentiteter.

[Flags]
public enum LayoutEntityType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Standardvärde.
Page 1 Representerar sidan i ett dokument. Sidan kan haColumn ,HeaderFooter ochComment underordnade enheter.
Column 2 Representerar en textkolumn på en sida. Kolumnen kan ha samma underordnade enheter somCell , plusFootnote ,Endnote ochNoteSeparator enheter.
Row 8 Representerar en tabellrad. Rad kan haCell som underordnade enheter.
Cell 10 Representerar en tabellcell. Cell kan haLine ochRow underordnade enheter.
Line 20 Representerar rad med tecken i text och inline-objekt. Raden kan haSpan underordnade enheter.
Span 40 Representerar ett eller flera tecken på en rad. Detta inkluderar specialtecken som fältstart-/slutmarkörer, bokmärken och kommentarer. Spännet får inte ha underordnade enheter.
Footnote 100 Representerar platshållare för fotnotsinnehåll. Fotnot kan haNote underordnade enheter.
Endnote 200 Representerar platshållare för slutnotens innehåll. Endnote kan haNote underordnade enheter.
Note 4000 Representerar platshållare för anteckningsinnehåll. Note kan haLine ochRow underordnade enheter.
HeaderFooter 400 Representerar platshållare för sidhuvud/sidfotsinnehåll på en sida. HeaderFooter kan haLine ochRow underordnade enheter.
TextBox 800 Representerar textområde inuti en form. Textbox kan haLine ochRow underordnade enheter.
Comment 1000 Representerar platshållare för kommentarsinnehåll. Kommentar kan haLine ochRow underordnade enheter.
NoteSeparator 2000 Representerar fotnots-/slutnotsavgränsare. NoteSeparator kan haLine ochRow underordnade enheter.

Exempel

Visar sätt att gå igenom ett dokuments layoutenheter.

public void LayoutEnumerator()
{
  // Öppna ett dokument som innehåller en mängd olika layoutenheter.
  // Layoutentiteter är sidor, celler, rader, linjer och andra objekt som ingår i LayoutEntityType enum.
  // Varje layoutenhet har ett rektangulärt utrymme som det upptar i dokumentets brödtext.
  Document doc = new Document(MyDir + "Layout entities.docx");

  // Skapa en enumerator som kan passera dessa enheter som ett träd.
  LayoutEnumerator layoutEnumerator = new LayoutEnumerator(doc);

  Assert.AreEqual(doc, layoutEnumerator.Document);

  layoutEnumerator.MoveParent(LayoutEntityType.Page);

  Assert.AreEqual(LayoutEntityType.Page, layoutEnumerator.Type);
  Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => Console.WriteLine(layoutEnumerator.Text));

  // Vi kan anropa den här metoden för att säkerställa att enumeratorn kommer att vara på den första layoutentiteten.
  layoutEnumerator.Reset();

  // Det finns två order som bestämmer hur layoutuppräknaren fortsätter att korsa layoutentiteter
  // när den stöter på enheter som sträcker sig över flera sidor.
  // 1 - I visuell ordning:
  // När du går igenom en enhets underordnade som sträcker sig över flera sidor,
  // sidlayout har företräde, och vi flyttar till andra underordnade element på den här sidan och undviker de på nästa.
  Console.WriteLine("Traversing from first to last, elements between pages separated:");
  TraverseLayoutForward(layoutEnumerator, 1);

  // Vår enumerator är nu i slutet av samlingen. Vi kan korsa layoutentiteterna bakåt för att gå tillbaka till början.
  Console.WriteLine("Traversing from last to first, elements between pages separated:");
  TraverseLayoutBackward(layoutEnumerator, 1);

  // 2 - I logisk ordning:
  // När du går igenom en enhets underordnade som sträcker sig över flera sidor,
  // uppräknaren kommer att flytta mellan sidor för att gå igenom alla underordnade enheter.
  Console.WriteLine("Traversing from first to last, elements between pages mixed:");
  TraverseLayoutForwardLogical(layoutEnumerator, 1);

  Console.WriteLine("Traversing from last to first, elements between pages mixed:");
  TraverseLayoutBackwardLogical(layoutEnumerator, 1);
}

/// <summary>
/// Räkna upp genom layoutEnumerators layoutentitetssamling framifrån till baksida,
/// på ett djupt-först sätt, och i "Visuell" ordning.
/// </summary>
private static void TraverseLayoutForward(LayoutEnumerator layoutEnumerator, int depth)
{
  do
  {
    PrintCurrentEntity(layoutEnumerator, depth);

    if (layoutEnumerator.MoveFirstChild())
    {
      TraverseLayoutForward(layoutEnumerator, depth + 1);
      layoutEnumerator.MoveParent();
    }
  } while (layoutEnumerator.MoveNext());
}

/// <summary>
/// Räkna upp genom layoutEnumerators layoutentitetssamling bakifrån,
/// på ett djupt-först sätt, och i "Visuell" ordning.
/// </summary>
private static void TraverseLayoutBackward(LayoutEnumerator layoutEnumerator, int depth)
{
  do
  {
    PrintCurrentEntity(layoutEnumerator, depth);

    if (layoutEnumerator.MoveLastChild())
    {
      TraverseLayoutBackward(layoutEnumerator, depth + 1);
      layoutEnumerator.MoveParent();
    }
  } while (layoutEnumerator.MovePrevious());
}

/// <summary>
/// Räkna upp genom layoutEnumerators layoutentitetssamling framifrån till baksida,
/// på ett djupt-först sätt, och i den "logiska" ordningen.
/// </summary>
private static void TraverseLayoutForwardLogical(LayoutEnumerator layoutEnumerator, int depth)
{
  do
  {
    PrintCurrentEntity(layoutEnumerator, depth);

    if (layoutEnumerator.MoveFirstChild())
    {
      TraverseLayoutForwardLogical(layoutEnumerator, depth + 1);
      layoutEnumerator.MoveParent();
    }
  } while (layoutEnumerator.MoveNextLogical());
}

/// <summary>
/// Räkna upp genom layoutEnumerators layoutentitetssamling bakifrån,
/// på ett djupt-först sätt, och i den "logiska" ordningen.
/// </summary>
private static void TraverseLayoutBackwardLogical(LayoutEnumerator layoutEnumerator, int depth)
{
  do
  {
    PrintCurrentEntity(layoutEnumerator, depth);

    if (layoutEnumerator.MoveLastChild())
    {
      TraverseLayoutBackwardLogical(layoutEnumerator, depth + 1);
      layoutEnumerator.MoveParent();
    }
  } while (layoutEnumerator.MovePreviousLogical());
}

/// <summary>
/// Skriv ut information om layoutEnumerators nuvarande enhet till konsolen, samtidigt som texten indrages med tabbtecken
/// baserat på dess djup i förhållande till rotnoden som vi angav i konstruktorn LayoutEnumerator-instansen.
/// Rektangeln som vi bearbetar i slutet representerar området och platsen som enheten tar upp i dokumentet.
/// </summary>
private static void PrintCurrentEntity(LayoutEnumerator layoutEnumerator, int indent)
{
  string tabs = new string('\t', indent);

  Console.WriteLine(layoutEnumerator.Kind == string.Empty
    ? $"{tabs}-> Entity type: {layoutEnumerator.Type}"
    : $"{tabs}-> Entity type & kind: {layoutEnumerator.Type}, {layoutEnumerator.Kind}");

  // Endast spann kan innehålla text.
  if (layoutEnumerator.Type == LayoutEntityType.Span)
    Console.WriteLine($"{tabs}  Span contents: \"{layoutEnumerator.Text}\"");

  RectangleF leRect = layoutEnumerator.Rectangle;
  Console.WriteLine($"{tabs}  Rectangle dimensions {leRect.Width}x{leRect.Height}, X={leRect.X} Y={leRect.Y}");
  Console.WriteLine($"{tabs}  Page {layoutEnumerator.PageIndex}");
}

Se även