Callback

LayoutOptions.Callback property

Hämtar eller sätterIPageLayoutCallbackimplementering som används av sidlayoutmodellen.

public IPageLayoutCallback Callback { get; set; }

Se även