IgnorePrinterMetrics

LayoutOptions.IgnorePrinterMetrics property

Hämtar eller ställer in en indikation på om kompatibilitetsalternativet “Använd skrivarmått för att lägga ut dokument” ignoreras. Standard är True.

public bool IgnorePrinterMetrics { get; set; }

Exempel

Visar hur man ignorerar alternativet “Använd skrivarmått för att lägga upp dokument”.

Document doc = new Document(MyDir + "Rendering.docx");

doc.LayoutOptions.IgnorePrinterMetrics = false;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.IgnorePrinterMetrics.docx");

Se även