ShowParagraphMarks

LayoutOptions.ShowParagraphMarks property

Hämtar eller ställer in en indikation på om stycketecken renderas. Standard är False.

public bool ShowParagraphMarks { get; set; }

Exempel

Visar hur man visar styckemärken i ett renderat utdatadokument.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Lägg till några stycken och aktivera sedan styckemärken för att visa slutet på stycken
// med en pilkråka (¶) symbol när vi renderar dokumentet.
builder.Writeln("Hello world!");
builder.Writeln("Hello again!");

doc.LayoutOptions.ShowParagraphMarks = showParagraphMarks;

doc.Save(ArtifactsDir + "Document.LayoutOptionsParagraphMarks.pdf");

Se även