TextShaperFactory

LayoutOptions.TextShaperFactory property

Hämtar eller sätterITextShaperFactory implementering som används för avancerade typografirenderingsfunktioner.

public ITextShaperFactory TextShaperFactory { get; set; }

Exempel

Visar hur man stöder OpenType-funktioner med hjälp av HarfBuzz-motorn för textformning.

Document doc = new Document(MyDir + "OpenType text shaping.docx");

// Aspose.Words kan använda externt tillhandahållna textformningsobjekt,
// som representerar teckensnitt och beräkningsformningsinformation för text.
// En textformningsfabrik är nödvändig för dokument som använder flera teckensnitt.
// När textformaren är fabriksinställd använder layouten OpenType-funktioner.
// En Instance-egenskap returnerar ett statiskt BasicTextShaperCache-objekt som omsluter HarfBuzzTextShaperFactory.
doc.LayoutOptions.TextShaperFactory = HarfBuzzTextShaperFactory.Instance;

// För närvarande utförs textformning vid export till PDF- eller XPS-format.
doc.Save(ArtifactsDir + "Document.OpenType.pdf");

Se även