PageLayoutCallbackArgs

PageLayoutCallbackArgs class

Ett argument passerat inNotify

För att lära dig mer, besökKonvertera till fastsidesformat dokumentationsartikel.

public class PageLayoutCallbackArgs

Egenskaper

namnBeskrivning
Document { get; }Hämtar dokument.
Event { get; }Får händelse.
PageIndex { get; }Får 0-baserat index för sidan i dokumentet som denna händelse relaterar till. Returnerar negativt värde om det inte finns någon associerad sida, eller om sidan togs bort under återflöde.

Se även