PageLayoutCallbackArgs

PageLayoutCallbackArgs class

Ett argument passerat inNotify

public class PageLayoutCallbackArgs

Egenskaper

namn Beskrivning
Document { get; } Hämtar dokument.
Event { get; } Får händelse.
PageIndex { get; } Får 0-baserat index för sidan i dokumentet som denna händelse relaterar till. Returnerar negativt värde om det inte finns någon associerad sida, eller om sidan togs bort under återflöde.

Se även