MeasurementUnit

RevisionOptions.MeasurementUnit property

Gör det möjligt att ange måttenheter för revisionskommentarer. Standardvärdet ärCentimeters

public MeasurementUnits MeasurementUnit { get; set; }

Se även