RevisionBarsPosition

RevisionOptions.RevisionBarsPosition property

Hämtar eller ställer in renderingsposition för revisionsstaplar. Standardvärdet ärOutside .

public HorizontalAlignment RevisionBarsPosition { get; set; }

Anmärkningar

Värden avCenter ochInside är inte tillåtna och kommer att orsakaArgumentOutOfRangeException.

Se även